Lite fakta om spel

Ett spel är faktiskt bara ljus som man kan ändra färjer och programera man kan ju tro att det är lett att göra bra spel men nej det är svårt det merkte jag när jag började göra spel på SCRATCH och det är ändå lite letare än att skriva kod så var inte så elaka mot mon om den har lite bugar i ett spel det går inte att göra ett spel helt perfekt. det där var ju inte riktigt så bra fakta men nu komer lite mer men datorn förstår inte om det händer dåliga saker eller bra saker det vet bara de som spelar för datorn gör ju som koden är. så man kan faktist förlora men dator jör bara atomatiskt som spejöraren sa den vet ju inte när man har klarat not men spel är jetekul ändå

mer fakta komer inom kort